Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?  
 
     
  Nieuwsbrief Netwerken Palliatieve Zorg Twente september 2022  
 


Praten over wensen tijdens de laatste levensfase 
 

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente organiseren verschillende activiteiten om bewustwording te creëren

Op zaterdag 8 oktober 2022 is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. In de week voorafgaand en op de dag zelf wordt er door de Netwerken Palliatieve Zorg Twente aandacht besteed aan de zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen. Dit wordt gedaan onder de noemer ‘Week van het Wensenboekje’.

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente organiseren verschillende activiteiten voor zorgprofessionals en lokale burgers om bewustwording te creëren met betrekking tot palliatieve zorg.

Lunchbijeenkomsten

Dinsdag 4 oktober, donderdag 6 oktober en vrijdag 7 oktober vinden er om 12.00 uur online bijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden ingegaan op wat palliatieve zorg is, hoe je levensvragen herkent, mantelzorg en informele zorg. Meer informatie is te vinden op Week van het Wensenboekje - NPZ Twente (palliaweb.nl).

Jouw wens, praat erover
Op vrijdag 7 oktober wordt het gesprek aangegaan met bezoekers en zorgprofessionals van de ziekenhuizen MST en ZGT Almelo. Dit onder het motto: jouw wens, praat erover. Datzelfde gesprek wordt op zaterdag 8 oktober gevoerd met voorbijgangers op de markt in Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Borne en Almelo.


Wensenboekje
Bij de online bijeenkomsten en de gesprekken staat het Wensenboekje telkens centraal. Dit Wensenboekje biedt handvatten, inspiratie voor gesprekken en tips om tijdig na te denken en te praten over eigen wensen met betrekking tot de laatste levensfase. Het boekje is aan te vragen en te downloaden via Wensenboekje - NPZ Twente (palliaweb.nl).
 
 
 
 
 
 
 


Multidisciplinaire samenwerking 
 

Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns palliatieve zorg, juiste zorg op gewenste plek

Een goede samenwerking tussen paramedici en huisartsen en verpleegkundigen is zeer belangrijk in de palliatieve thuiszorg. De structurele samenwerking ontbreekt waardoor relevante informatie over wensen en behoeften van de patiënt verloren gaan waardoor zorg niet op de gewenste plek plaats vindt. Dit blijkt uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. ZonMW financiert 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Ons project is er daar 1 van.
 
 
 
 


Lees meer op onze website
 
 
 
 
 


  Gebruik stripboeken 
 

Onderzoeker Maaike Haan en tekenaars  en Niek van Ooijen maakten in 2019 een stripboek over zorgen voor een naaste wanneer deze ernstig ziek is. Via het boek wordt geprobeerd mantelzorg meer zichtbaar en bespreekbaar maken.

In deze kwalitatieve studie is onderzocht wat bevorderende en belemmerende factoren waren in het gebruik van dit stripboek in de ondersteuning van naasten.

#palliatievezorg #graphicnovel #stripboek #mantelzorg
 
 
 
 


Lees meer over het gebruik van stripboeken
 
 
 
 
 
 


'Strips kunnen, onder bepaalde voorwaarden, waardevol zijn als gesprekshulpmiddel met naastsen of nabestaanden' 
 

Palliaweb 18-8-2022 
 
 
 


Stervensfase en nazorg 
 

Dementie is een aandoening die uiteindelijk tot overlijden leidt. Tock kan iemand met dementie juist nog jarenlang leven. Daarom is het belangrijk om je als professional te richten op kwaliteit van leven en wat iemand nog wel kan.  
 
 
 


Lees meer over Stervensfase en nazorg
 
 
 
 
 

 

alt tekst 
 
 


Kinderpalliatieve zorg 
 

De ontwikkeling van kinderpalliateve zorg kwam langzamer op gang dan die voor volwassenen. Inmiddels is de achterstand ingehaald. Gezamenlijke besluitvorming is een wezenlijk onderdeel.

Paula van Driesten werkt als ervaringsprofessional in de gehandicaptenzorg, studeert Ethiek in de zorg en is moeder van Tycho, een jongen met een zeldzame ongeneeslijke ziekt, het Sturge Weber Syndroom, die in 2020 op 13-jarige leeftijd overleed. Ze schreef hier het boek 'Dichtbij' over. 
 
 
 
 


Lees hier meer
 
 
 
 
 Wat zie je aan iemand die stervende is?

Het stervensproces loopt aak via ongeveer dezelfde route: dit noemen we 'de inal common pathway'. Hoewel de tijdspanne waarin het stervensproces verloopt, van menst tot mens verschilllen treden specifieke symptomen vaak op. 
 
 
 

 


Lees hier meer
 
 
 
 
 
 

 
 

 

alt tekst 
 
 


Scholingen & cursussen 
 

Regionaal


Regionaal

 
 
 
 


Bekijk onze website voor het actuele aanbod
 
 
 
 
 


Gesignaleerd in de media 
 

Een aantal zeer interessante artikelen die beslist het lezen waard zijn. Via onderstaande link kunt u deze lezen. 
 
 
 


Lees hier de artikelen
 
 
 
 
  
 

Identificeren van generalistiche of specialistische palliatieve zorg-behoefte: ID-PALL

Om de toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren is het op tijd identificere nvan patiënten met een generalistische of specialistische zorg-behoefte noodzakelijk. Er zijn hiervoor al meerdere meetinstrumenten ontwikkeld. Echter, deze meetinstrumenten maken geen onderscheid tussen het identificeren van patiënten met een behoefte aan generalistische of specialistische palliatieve zorg. Om hierin te voorzien is de ID-PALL (IDentification of patients in need of PALLiative care) methode ontwikkeld. 
 
 
 
 


Lees hier meer
 
 
 
 
 

 


alt tekst  
 

Vragen?
 
Bekijk dan onze website:
palliaweb.nl/netwerk-twente

Of neem contact op via de netwerkcoördinatoren:

Raymond Leverink
r.leverink@carintreggeland.nl

Evelien de Vos
e.devos@carintreggeland.nl
 
 
 


Contact opnemen 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Nog sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons dan op social media!
 
       
 
 
 
 
 
  Deze e-mail is verstuurd naar [email]

Copyright © Netwerken Palliatieve Zorg Twente 2022, Alle rechten voorbehouden.

Woonzorgcentrum Backenhagen
Backenhagenlaan 200 · Hengelo, Overijssel 7555 KE · Netherlands


 
  Wijzig uw e-mailvoorkeuren    Afmelden