Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?  
 
     
  Nieuwsbrief Netwerken Palliatieve Zorg Twente januari 2023  
 


Interview Nick Gierveld van ZorgAccent 
 

Wijkverpleegkundige vertelt

Het blijft belangrijk onderwerpen bespreekbaar te houden tijdens het werk, want naast de lichamelijke verpleging en verzorging is er ook zeker aandacht nodig voor het mentaal welbevinden van de cliënt, de partner, familie en de sociale kring. 

Interview met Nick Gierveld over zijn werk binnen de wijkverpleging van zorgAccent. 

 
 
 
 


Interview Nick Gierveld
 
 
 
 
 
 
 


Addendum 
 

'Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0'

De volgende stap om het addendum 'Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + MANP, MPA en VVO' te realiseren is gezet. Tijdens een inspirerende bijeenkomst (begin december) hebben diverse deskundigen vanuit de werkvelden #MANP, #MPA eb #VVO waardevolle input gegeven voor de ontwikkeling van het addendum.   
 
 
 
 


Lees meer over het addendum
 
 
 
 
 
 
 


De palliatieve fase 
 

De palliatieve fase begint al voordat een patiënt sedatie nodig heeft

PA's Femke Peters en Wilma Admiraal zorgen dat physician assistants toegerust zijn om palliatieve zorg te verlenen. 'Hoe ga je het gesprek aan over wensen en behoeften en het uiteindelijke sterven?'
 
 
 
 


De palliatieve fase
 
 
 
 
 
 
 

 

alt tekst 
 
 


Betere spirituele zorg 
 

Betere spirituele zorg in de palliatieve fase thuis

Cliënten in de palliatieve fase die thuis zorg ontvangen, hebben meer behoefte aan het spirituele deel van de zorg. Om hen op dit vlak ondersteuning te bieden, zijn op basis van onderzoek verschillende tools ontwikkeld voor geestelijk verzorgers, hun samenwerkingspartners en cliënten. 
 
 
 
 


Beter spirituele zorg
 
 
 
 
 
 
 


ALS en palliatieve zorg 
 

Door goede zorg sta ik stil bij wat ik écht belangrijk vind

ALS is een ongeneeslijke ziekte waarbij je spieren één voor één uitvallen. Na de eerste verschijnselen leven mensen met ALS gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Michiel: "Er is geen ontkomen aan. Daarom maak ik er het beste van. Palliatieve zorg helpt daarbij. Dit is zorg die je kunt krijgen als je ongeneeslijk ziek bent."
 
 
 
 


Interview Michiel
 
 
 
 
 
 
 


VS. 
 

Ligt het blad VS al bij jou op de mat?

Ben je verpleegkundig specialist werkzaam in de Oncologie, Hematologie en of Palliatieve Zorg, zorg dan dat je het blad VS. ontvangt.  Doelgroep is de medische- en verpleegkundig specialist. In het magazine VS. staat het werkgebied van de verpleegkundig specialist binnen het speelveld van de gezondheidszorg centraal. Verschillende professionals komen aan het woord over hun ervaringen in het samenwerken met de verpleegkundigspecialst, zowel in de directe patiëntenzorg als vanuit het perspectief van de patiënt, opleiding, management en bestuur. 

Opgeven kan via info@uitgeverij-jaap.nl

 
 
 
 
 
 
 


Huisarts en ongeneeslijk ziek 
 

Strijd voor betere palliatieve zorg

Huisarts Mirjam Willemsen is ongeneeslijk ziek. Ze vertelt in Trouw hoe haar eigen ziekteproces haar helpt om te praten over palliatieve zorg met haar patiënten. 

'We pratenliever niet over de dood', zegt Willemsen. 'Zorgverleners draaien er ook vaak omheen. Wat veel artsen moeilijk vinden, is om mensen alle hoop te ontnemen.'

Het artikel van Trouw gaat ook in de landelijke publiekscampagne over palliatieve zorg die PZNL en het Ministerie VWS zijn gestart waar wij ook al aandacht aan hebben besteed. Het doel van deze campagne is om patiënten en naasten actief over de zorg in de laatste levensfase te laten nadenken. 
 
 
 
 


Huisarts en ongeneeslijk ziek
 
 
 
 
 
 
 


Goede praktijkvoorbeelden 
 

Aan de slag met goede praktijkvoorbeelden in de verpleging en verzorging

Om goede voorbeelden breed in de praktijk te kunnen toepassen, is het belangrijk dat er goede beschrijvingen vna zijn. Daarom werkten 10 projecten in de verpleging en verzorging aan een toegankelijk overzicht van goed beschreven voorbeelden. Bekijk de resultaten en ga ermee aan de sla!
 
 
 
 


Praktijk voorbeelden
 
 
 

 

alt tekst 
 
 
 

 
 
 
 
 


'Palliatieve zorg draait om leven
toevoegen aan de dagen in plaats van
dagen toevoegen aan het leven'

Pal voor u

 
 
 
 


Scholingen 
 

Regionaal


Landelijk

 
 
 
 
 
 
 
 


alt tekst  
 

Vragen?
 
Bekijk dan onze website:
palliaweb.nl/netwerk-twente

Of neem contact op via de netwerkcoördinatoren:

Raymond Leverink
r.leverink@carintreggeland.nl

Evelien de Vos
e.devos@carintreggeland.nl
 
 
 


Contact opnemen
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Nog sneller op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons dan op social media!
 
       
 
 
 
 
 
  Deze e-mail is verstuurd naar [email]

Copyright © Netwerken Palliatieve Zorg Twente 2022, Alle rechten voorbehouden.

Woonzorgcentrum Backenhagen
Backenhagenlaan 200 · Hengelo, Overijssel 7555 KE · Netherlands


 
  Wijzig uw e-mailvoorkeuren    Afmelden